Lietuvos Respublikos ambasada
Vokietijos Federacinėje Respublikoje

 

Pirmasis puslapis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BERLYNE
Charitéstr. 9, 10117 Berlin
Telefonas: (030) 8906810      Faksas: (030) 89068115
Svetainė: http://de.mfa.lt  
 
Epaštas: info@botschaft-litauen.de
 

KONSULATAS
Telefonas: (030) 8906819    Faksas: (030) 89068126


DARBO LAIKAS
Ambasada (pirm. - ketv.):  8.30 - 13.00 ir 13.45 - 17.30, penkt. iki 16.15
Konsulatas (pirm. - penkt.): 10.00 - 13.00
Vizų skyrius (pirm. - ketv.): 10.00 - 13.00

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS BONOS SKYRIUS

Nuo 2010 m. kovo 1 d. LR amabasados skyrius Bonoje uždaromas.


Oficialią informaciją apie LR Ambasadą Vokietijoje galima rasti šiose svetainėse: 
* Botschaft der Republik Litauen in der BRD  [de.mfa.lt]

* LR Užsienio reikalų ministerija  [www.urm.lt]